Gilden hebben een eeuwenlange traditie. Hadden vaak een religieus, maatschappelijk of sociaal karakter. Dit moet dan ook terugkomen in het uniform. Of dit nu traditioneel of modern is. Met mijn ruim 35 jarige ervaring in het gilde en schutterswezen help ik u graag dit te vertalen naar uw nieuwe uniform, vaandel en /of vendel. Of het nu gaat om de juiste kleurstelling of het model uniform. Wij luisteren goed naar uw wensen. Wij maken wat U wilt !!! Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Device

Schutterijen zijn vaak een lokale militaire groep vrijwilligers,  in de middeleeuwen in het leven geroepen om hun stad of dorp te beschermen. De taken van de schutterij waren veelal te vergelijken met de huidige politie, brandweer en het leger. Het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. Maar ook hier heden ten dagen een duidelijk maatschappelijk en sociaal karakter. Dus hier wordt veelal gekozen voor een militair of fantasie uniform. Uiteraard maken wij ook, hier geheel naar uw wensen, dit uniform. Maar hierbij willen wij ook graag uw hulp. Wij weten ook niet op alles een antwoord en vaak zijn de verenigingen het best op de hoogte van wat wel en niet mag ! Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Device